Kortlægning af kemiske stoffer I forbrugerprodukter nr. 147, 2016

Kortlægning og risikovurdering af kemiske stoffer i gulvtæpper til børn

20-09-2016

Formålet med projektet er at kortlægge, hvilke kemikalier inden for kategorierne VOC, ftalater og PFAS, der afgives fra gulvtæpper til indeklimaet i børneværelser og om der er en sundhedsmæssig risiko forbundet derved. Projektets formål er også ved hjælp af sensorisk undersøgelse at vurdere, om der er en sammenhæng mellem lugte og indhold kemiske stoffer, herunder særligt VOC.

Kemiske analyser af 21 tæpper viste, at alle tæpper gassede VOC i forskellige koncentrationsniveauer. Selvom de identificerede VOC ikke er fundet sundhedsskadelige i de målte koncentrationer, kan det ikke udelukkes, at de kan give anledning til dårlig lugt og være årsag til en forringet luftkvalitet i indeklimaet på børneværelset. Alle 21 tæpper blev analyseret for indhold af fluor i den tekstile overside, hvoraf 5 tæpper blev analyseret nærmere for indhold af specifikke PFAS. Der blev påvist meget lavt indhold af PFAS i 5 tæpper, men dette vurderes til ikke at udgøre en sundhedsmæssig risiko for børn

Læs publikation