Miljøprojekt nr. 1880, 2016

Manual for program til risikovurdering – JAGG 2.1

21-09-2016

Denne brugermanual beskriver, hvordan der udføres beregninger i JAGG 2.1, dvs. indtastning af data og udskrivning af resultater.

Den teoretiske baggrund for beregninger findes i de respektive baggrundsrapporter og i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 6 og 7 fra 1998 om oprydning på forurenede lokaliteter.

  I JAGG 2.1 kan der for de 192 enkeltstoffer i stofdatabasen foretages beregninger af fugacitet og vertikal transport i den umættede zone samt risikovurdering over for grundvand, udeluft og indeklima. Ligeledes kan der med grundlag i olieindhold i jordprøver foretages fugacitets-beregninger af stofsammensætning i porevand og poreluft. De teoretiske olieprofiler (stof-sammensætninger) i porevand og poreluft kan overføres til tilsvarende beregningsmoduler for grundvand, vertikal transport i den umættede zone og risikovurdering over for grundvand, udeluft og indeklima. JAGG 2.1 er udarbejdet af COWI og NIRAS med teknisk input fra DTU.

Læs publikation