Miljøprojekt 1551, 2014

RecyBlade

30-09-2016

Formålet med RecyBlade projektet var at undersøge mulighederne for at opbygge et koncept for genanvendelse af vingekonstruktioner til nye byggematerialer og konstruktionselementer.

Vanskeligheder med at få adgang til de nødvendige tekniske oplysninger om vingerne gjorde, at det ikke var muligt at gennemføre alle planlagte faser i projektet.

Afrapporteringen af de gennemførte faser beskriver den viden, der er opnået via den del af projekter, der er gennemført.

Læs publikation