Forvaltningsplan for skarv

05-09-2016

Skarvbestanden i Danmark steg kraftigt gennem 1980’erne som et resultat af forbedret beskyttelse i Danmark og det øvrige Europa. Fra 1993 til 2006 var antallet af ynglepar i Danmark ret stabilt omkring 39.000 par. Herefter gik antallet tilbage og nåede et lavpunkt på 25.000 par i 2013. De seneste to år er bestanden steget igen, og antallet i 2015 var 31.000 par.

Læs publikation