Environmental project No. 1869, 2016

An investigation of causes of nickel allergy

A LOUS follow-up project

19-09-2016

Nikkel er en af de hyppigste årsager til kontaktallergi. I dette projekt er årsagerne til udviklingen af nikkelallergi undersøgt hos danske nikkelallergi patienter, og forekomsten af nikkelallergi både i Danmark og EU er blevet kortlagt ved et litteraturstudie.

Nikkel er en af de hyppigste årsager til kontaktallergi. Siden 2001 har frigivelsen af nikkel fra forbrugerprodukter beregnet til direkte og længerevarende hudkontakt været reguleret på EU niveau. Dog ses fortsat en relativt høj hyppighed af udvikling af nikkelallergi, særligt hos yngre kvinder. I en spørgeskema undersøgelse blandt mere end 500 danske nikkelallergi patienter er det blevet undersøgt hvillke årsager, der har ført til udvikling af kontaktallergi og eksem hos patienterne. Der er desuden blevet lavet et litteraturstudie, der belyser hvor hyppigt nikkelallergi forekommer i Danmark og i øvrige EU lande. På baggrund af resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen og litteraturstudiet er der foretaget en foreløbig vurdering af, om den nuværende regulering af nikkel vurderes at være tilstrækkelig. Rapporten giver anbefalinger til hvilke yderligere undersøgelser, der vil være relevante at gennemføre, for at uddybe denne vurdering.

 

Læs publikation