Miljøprojekt nr. 1882, 2016

Uønsket kemi i bæredygtigt byggeri

Et opfølgningsprojekt under LOUS

03-10-2016

Der anvendes i dag en lang række problematiske stoffer i byggeri, både ude og inde.

Dette projekt giver information om brugen af problematiske og uønskede stoffer i byggeri. Formålet er at give aktører i byggebranchen et indblik i hvilke stoffer, der er grund til at være opmærksom på i forskellige produkter og materialer. Projektet gennemgår stofferne fra Miljøstyrelsens Liste over Uønskede stoffer og Kandidatlisten under REACH, og anbefaler at byggebranchen så vidt muligt undgår disse stoffer.

Læs publikation