Rensning af perkolat fra lossepladser med SCWO - Opsamling og afslutning af MUDP projekt

27-10-2016

Denne rapport præsenterer en gennemgang af den MUDP projektet: Rensning af perkolat fra
lossepladser med SCWO. Rapporten er skrevet som en sammendrag af de fire delrapport
skrevet i projektet, og fungerer derfor som afsluttende rapport for projektet.
Projektets formål var at udvikle og afprøve en total løsning for rensning af perkolat fra deponeringsanlæg.
Løsningen skulle kunne rense perkolat til en økonomisk konkurrence dygtig pris,
derudover forventes løsningen af kunne bidrage til at forbedre nedbrydelsen af de organiske
stoffer i perkolat, samt reducere mængden af tungmetaller og andre stofgrupper. Dette vil
betyde en mindre belastning for miljøet fra deponeringsanlæg.

Læs publikation