Miljøprojekt nr. 1881, 2016

Røgrensning til entreprenørmaskiner

10-10-2016

Projektets overordnede formål har været at videreudvikle og implementere løsninger til reduktion af luftforurening fra entreprenørmaskiner. Herunder også udvikling af en mobil måleplatform til brug ved on-site målinger, så det sikres, at de målte emissioner reflekterer realistiske driftsforhold.

Projektet har vist, at det er teknisk muligt at anvende en kombinationsløsning af partikelfilter og NOx-reducerende SCR-katalysator på en asfaltudlægger, og at der kan opnås en effektiv emissionsreduktion, målt on-site under realistiske driftsbetingelser, uden at det i øvrigt har negativ indflydelse på hverken maskinen eller driftssikkerheden

Læs publikation