Kortlægning af kemiske stoffer I forbrugerprodukter nr. 150, 2016

Kemikalier i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU

11-10-2016

Der er indikationer på, at en større mængde af de forbrugerprodukter, der indeholder problematiske kemiske stoffer på det danske og EU’s marked er produceret i lande uden for EU snarere end inden for EU. Disse produkter kan udgøre en øget risiko for menneskers sundhed og for miljøet. Desværre kender man på nuværende tidspunkt ikke meget til problemets omfang.

Denne rapport præsenterer et første forsøg på at analysere problemet og vil bidrage til den danske Miljøstyrelses fremtidige indsats på området.

I rapportens første del gennemgås dele af den eksisterende lovgivning for forbrugerprodukter i EU. Det beskrives i denne sammenhæng i hvilket omfang, reguleringen er forskellig for produkter afhængigt af, om disse produceres i EU eller importeres fra lande udenfor. Det sker med henblik på at vurdere, om et evt. problem med problematiske kemikalier i importerede produkter måtte skyldes mangler i EU´s kemikalielovgivning. I rapportens anden del bliver problemstillingen belyst ved en sammenligning af oplysninger om notificerede produkter i RAPEX med information om importen af produkter til EU.

Læs publikation