Uden for serie, 2014

Industrispildevand i Kina

10-10-2016

Envotherm A/S har testet og udviklet spildevandsløsning til rensning og regenerering af industrispildevand på Danfoss fabrik i Kina. I forbindelse med projektet viste demonstrationen at bortskaffelsesomkostningerne er ca. 400 kr. per m3 spildevand i Beijing og det betyder, at der kan være en fornuftig forretningscase på anlæggene.

Læs publikation