Identifikation af særligt miljøeffektive løsninger inden for vandsektoren - Endelig rapport

26-10-2016

Det overordnede formål med dette projekt er at identificere innovationsområder, hvor anvendelse af miljøteknologi kan styrke vandselskabernes omkostningseffektivitet og deres miljømæssige performance inden for både drikkevand og spildevand. Desuden er det undersøgt, om miljøeffektivitet og omkostningseffektivitet afhænger af de valgte ledelsessystemer i vandselskaberne.
Resultaterne af projektet er en kortlægning af mulige grunde til, at der er forskelle mellem forsyningernes miljøeffektivitet. Dette kan være en god platform for diskussion af mulighederne for via forskellige virkemidler at øge forsyningernes miljøeffektivitet og brug af vandteknologiske tiltag for at forbedre forsyningernes performance.

Læs publikation