Green Roof 2.0

14-10-2016

Rapporten Green Roof. 2.0 omhandler et projekt, der undersøger, om det er muligt at bygge grønne tage på en måde, som er byggeteknisk mere robust end eksisterende metoder. Grønne tage bliver til stadighed mere relevant grundet klimaforandringer og øget nedbør og Danmark ligger i et område i Nordeuropa, som vil opleve 20% mere regnvand ved 2050. Grønne tage bliver påpeget som et redskab til optagelse og forsinkelse af dette øgede regnvand.

Download pdf