Eftersøgt - død eller levende

07-10-2016

Invasive dyr er en trussel mod naturen. De er bragt hertil af mennesker fra steder, hvor de hører hjemme, til Danmark, hvor de ikke hører hjemme. Her truer de den biologiske mangfoldighed og de hjemmehørende dyr.

I Danmark skal vi både udrydde de arter, der inde på EU’s liste over invasive arter – og andre invasive arter, som ikke hører hjemme i Danmark.

Miljøstyrelsen har brug for jægernes hjælp til at udrydde de invasive pattedyr og fugle.

Læs publikation