978-87-93529-06-9

Vandeffektive hospitaler - Brugsvand på hospitaler – Sundhedsrisici og potentialer for ny teknologi

22-11-2016

Hovedformålet med projektet har været at identificere behov for udvikling og afprøvning af dansk vandteknologi inden for brugsvandsområdet på hospitaler. Men inden der kan sættes konkret udvikling, afprøvning og demonstration i gang, er der behov for at få udpeget og prioriteret de mest kritiske områder i brugsvandssystemerne på hospitaler. Det er her gjort på grundlag af de deltagende hospitalers (Rigshospitalet, Hvidovre og Herlev Hospitaler) erfaringer og en sundhedsrisikovurdering.

Læs publikation