978-87-93529-07-6

Vandeffektive hospitaler - Potentialer for vandbesparende teknologi og brug af sekundavand

22-11-2016

I projektet er en gennemgang af vandstrømme er gennemført på Hvidovre Hospital, Herlev Hospital og Rigshospitalet. Vandet er blevet opdelt i 4 grupper alt efter om det kommer i direkte eller indirekte eller ingen kontakt med patienterne. Kortlægningen viser f.eks., at 56 procent af vandet på Hvidovre Hospital kan erstattes med sekundavand – f.eks. ved at renset drænvand kan bruges til teknisk vand på hospitalet. Samlet set vil der kunne spares 248.000 m3 vand pr. år på de tre hospitaler.

Læs publikation