MIljøprojekt 1831, 2016

Olieudskillere og jordforurening

08-11-2016

Der gives et skøn over antallet af olieudskillere i Danmark, forventet antal utætte udskillere og forventet antal jordforureninger, forårsaget af olieudskillere. Desuden gives en vurdering af hvilke udskillere, som er mest kritiske.

Undersøgelsen har bestået i en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne, et litteraturstudie af tilgængelige rapporter om tæthedsprøvninger og jordforureninger fra olieudskillere og en gennemgang af olieudskillertyper gennem tiderne.

Læs publikation