Samspil mellem miljøteknologier

16-11-2016

Vurdering af mulighederne for at kombinere miljøteknologier på Miljøstyrelsens teknologiliste

Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug vil det typisk være nødvendigt at anvende ammoniak- og/eller lugtreducerende teknologi for at overholde de emissionsgrænseværdier for ammoniak og lugt.

Af Miljøstyrelsens Teknologiliste fremgår teknologier, som Miljøstyrelsen har anerkendt med en given reduktionseffekt ved brug i specifikke husdyrstalde.

Reduktionseffekten er fastlagt og verificeret gennem et fast defineret evalueringsforløb i regi af Miljøstyrelsens udvalg for Effektive Landbrugsteknologier (MELT). Herunder indgår dog udelukkende effekten af den enkelte teknologi i forhold til den stald/husdyrtype, som dokumentationen er baseret på, og ikke teknologiens eventuelle samspil med andre teknologier.

Med baggrund heri er følgende beskrevet:

  1. En vurdering/analyse af vekselvirkninger mellem miljøteknologier på Teknologilisten, specifikt
    tilhørende kategorierne staldindretning, luftrensning og gylleopbevaring.
  2. En vurdering af i hvilket omfang stald-teknologier kan anvendes i flere staldtyper, end
    dokumentationen bygger på.
  3. Et forslag til model for beregning af miljøeffekt (ammoniak og lugt) af teknologi anvendt i
    staldtyper omfattende flere gødningstyper.
Læs publikation