Miljøprojekt nr. 1892, 2016

Spredning og sammensætning i grundvand ved PFAS-forureninger

Litteraturstudie

07-11-2016

Rapporten indeholder en gennemgang og systematisering af relevant litteratur om grundvandsforurening med PFAS-forbindelser.

Formålet er at skabe overblik over stofsammensætningen i grundvandet ved forureningskilderne og nedstrøms for disse.

Læs publikation