Environmental project No. 1876, 2016

Resorce efficiency in industries

14-11-2016

Pollution prevention in the industry is - among other ways - regulated by conclusions on which environmental protection can be achieved by using best available techniques, BAT. The mapping of BAT traditionally focuses on emission reduction and to a lesser extent resource efficiency in the industry. If it is a wish to stimulate resource efficiency via BAT conclusions, it should be clarified what it takes. There is a risk that too tight or too one-sided BAT conclusions may have an opposite effect if the industry doesn’t find them acceptable or achievable. In the worst case there is a risk of disturbing competitive power. Possibilities for stimulating resource efficiency via BAT and via other forms of legislation are illustrated in the report as well as risks to avoid. The target group is experts from industry and authorities participating in the EU work of BAT conclusions under the Industrial Emissions Directive or transpose BAT conclusions in reviews and environmental permits.

***

EU’s miljøkrav til industrien stilles blandt andet via konklusioner om hvilken miljøbeskyttelse, man kan opnå ved hjælp af bedste tilgængelige teknikker (best available techniques, BAT). Kortlægning af BAT har traditionelt fokuseret på emissioner og hvordan de kan nedbringes. I mindre omfang har EU’s BAT-konklusioner stillet krav til ressource-effektivitet i industrien. Hvis ressource-effektivitet ønskes stimuleret via BAT-konklusioner, bør det afklares, hvad der skal til, for at det kan ske. For stramme eller for ensidige krav om ressource-effektivitet kan risikere at have den modsatte effekt, hvis ikke de opleves som acceptable og opnåelige af industrien. I værste fald kan krav risikere at ødelægge konkurrenceevne, hvis de bliver stillet på en uhensigtsmæssig måde. Rapporten belyser muligheder for at stimulere ressource-effektivitet via BAT og via andre former for lovgivning samt de faldgruber, man skal passe på. Rapporten retter sig således mod eksperter fra industri og myndigheder, som deltager i EU’s arbejde med BAT-konklusioner under direktivet for Industrielle Emissioner eller som indarbejder BAT-konklusioner i revurderinger og miljøgodkendelser.

Læs publikation