Miljøprojekt nr. 1889, 2016

Reduktioner af luftforurening fra biomassefyrede energianlæg

01-11-2016

Grænseværdien for NOx-udledning ved biomassefyrede kedelanlæg er 300 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2 gældende for anlæg på 5-50 MW. Flere anlæg har i dag har problemer med at overholde denne grænseværdi.

Det samlede biomasseforbrug i Danmark udgør omkring 106 PJ hvoraf ca. 14 PJ er flis og ca. 17 PJ i halm. Hvis det er muligt at reducere NOx-udledningen med ca. 50 % (med udgangspunkt i 300 mg/Nm3) vil det samlet give en væsentlig miljøforbedring.

Afbrænding af biobrændsler samt udviklingen af bio-olier og forgasningsanlæg er i kraftig vækst, hvilket betyder, at der i fremtiden vil være et højt reduktionspotentiale. Disse incitamenter gør det hensigtsmæssigt at udvikle NOx-reducerende anlæg til biomassefyrede kedelanlæg.

Formålet med projektet er at udvikle et NOx-reduceringsanlæg baseret på teknologien SNCR (Selective Non Catalytic Reduction); en kendt teknologi på konventionelle anlæg. Det primære er at udvikle et billigt standardanlæg med anvendelse af standardiserede komponenter. Hvis dette er muligt, vil det give et økonomisk incitament for anlægsejerne til at reducere NOx-udledningen.

Det undersøges, om det er muligt at anvende et standard SNCR-anlæg på en biomassefyret kedel for at reducere NOx udledningen.

Yderligere undersøges det, om det er muligt at reducere anlægsomkostningerne så meget at det er rentabelt at investere i et SNCR-anlæg i relation til NOx-afgiften.

Projektet er udført af Catcon A/S, i samarbejde med Industrivarme A/S, med opbygning af et pilotanlæg opført på en 6 MW flisfyret kedel på Galten.

Læs publikation