Miljøprojekt nr.1895

Rapport om Opsamling fra fosfornetværket 2015

24-11-2016

Formålet med fosfornetværket 2015 var at skabe et åbent forum for dialog mellem de forskellige interessenter, der arbejder med genanvendelse af fosfor i Danmark.

På mødet blev identificeret følgende 5 udvalgte værdikæder:
1. Fosforgenanvendelse på renseanlæg fra spildevand og spildevandsslam
2. Fosforgenanvendelse fra spildevandsslam ved udnyttelse i landbruget
3. Fosforgenanvendelse fra slamforbrændingsaske
4. Fosforgenanvendelse fra orgsnisk affald fra husholdninger og servicesektoren
5. Fosforgenanvendelse fra industriens organiske restprodukter

Fra netværksmødet blev der identificeret en række punkter, som der skal arbejdes videre med i 2016. Det vil bl.a. være en viderebearbejdning af de ovenfor nævnte værdikæder; evaluering af gødningsværdien/fosforværdien på kort og lang sigt ; kan der udarbejdes forslag til regulering, der understøtter en øget fosforgenanvendelse samt samarbejde med andre lande og de øvrgie fosofrnetværk i Europa.

Læs publikation