Miljøprojekt nr. 1898, 2016

Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden

17-11-2016

Der er afprøvet en metode med anvendelse af PFT-metodikken til estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer fra poreluft til indeklima, ved betongulv støbt direkte på jord.

Der er foretaget undersøgelser af installationsmetode og hastigheden i diffusiv sporgasudbredelse i jord under gulv. Der er opnået tilfredsstillende resultater mht. installationsprocedure og materialevalg, der sikrer at sporgaskilder installeret direkte under gulv (efter gennemboring af dette) ikke medfører en præferentiel spredningsvej af sporgas og poreluftforurening til indeklimaet.

Det er desværre ikke lykkedes at opstille og dokumentere en metode, der kan bringes i anvendelse til estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer fra poreluft til indeklima på lokaliteter, hvor der er betongulv støbt direkte på jord. Det vurderes dog, at der er basis for at arbejde videre med metoden på nogle sager med lettere geologiske forhold under gulvet; herunder med kapillarbrydende lag af lecanødder eller lignende og/eller med isoleringsmateriale, dvs. hvor det er lettere at få udbredt sporgassen under gulvet.

Læs publikation