Miljøprojekt nr. 1897, 2016

Udvikling af teststandard for desinfektionsklude

16-11-2016

Udvikling af teststandard for desinfektionsklude har ført til udviklingen af en testmetode for den biocide effekt (desinfektionseffekten) af desinfektionsklude på kontaminerede overflader.

Den udviklede testmetode tager udgangspunkt i en brugssituation, som afspejler hvordan kludene bliver brugt i dagligdagen i fx plejesektoren eller på hospitaler.

Anvendelse af den udviklede metodik giver producenter mulighed for på en hurtig og valid måde at få et overblik over effektiviteten af en desinfektionsklud, hvilket kan anvendes i produktudviklingen og til at kvalitetsstemple produktet til markedsføring. Samtidig vil myndigheder kunne anvende resultater fra test ved brug af metoden i deres vurdering af desinfektionsklude.

Projektet har undersøgt flere parametre, som har betydning for desinfektionseffekten ved aftørring med en desinfektionsklud og derved opnået større viden om væsentlige faktorer vedrørende brugssituationen, som kan understøtte en mere rationel miljømæssig anvendelse af biocider, og som kan anvendes i en fremtidig beskrivelse og revision af standardiserede metoder til test af desinfektionsklude.

Læs publikation