Miljøprojekt nr. 1900, 2016

Feltmetoder til bestemmelse af pesticider i jord

25-11-2016

Det er undersøgt, hvilke metoder og teknikker der findes til bestemmelse af pesticider i jordprøver i felten.

De mest lovende metoder er baseret på ELISA-teknikken (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay). Der vurderes at være behov for en afprøvning af konkrete ELISA-metoder, således at den praktiske anvendelighed og resultaternes brugbarhed ved konkrete undersøgelser af punktkilder med pesticider kan vurderes.

Læs publikation