Miljøprojekt nr. 1899, 2016

Olie-vand-emulsioner

Fra affald til ressource

24-11-2016

Projektet omhandler teknologier og metoder, der kan minimere mængden af genereret olie-vand-emulsionsaffald og sikre en effektiv og miljørigtig behandling af forurenede emulsioner.

Som eksempel på olie-vand-emulsioner er set på køle-smøre-midler benyttet i den skærende og spåntagende industri. 

Der er identificeret simple løsninger til implementering hos slutbrugeren. Løsningerne vil kunne reducere forbruget af køle-smøre-middel med omkring 33 % ved bedre genvinding af spåneafdryp og forbedret separation af fri olie i centralsystemet og samtidig være forenelige med arbejdsgangene i virksomheden.

Ud over løsninger hos slutbrugerne er der i projektet også arbejdet med mere miljørigtige metoder til central oparbejdning af olie-vand-emulsioner. Der er fundet indikationer på, at udvalgt membranteknologi kan være et alternativ til de nuværende metoder og medføre et mindre forbrug af kemikalier.

Læs publikation