Miljøprojekt nr. 1896, 2016

Måling af differenstryk ved indeklimaundersøgelser

15-11-2016

Rapporten omhandler målinger af differenstryk i forbindelse med indeklimaundersøgelser, herunder en beskrivelse af de forhold der har indvirkning på differenstrykket over gulvkonstruktionen.

Ved undersøgelserne er der indsamlet måleserier for en række parametre, der vurderes at kunne påvirke differenstrykket over gulvkonstruktionen, samt for selve differenstrykket.  Den overordnede konklusion er, at temperaturforskellen mellem ude- og indeluften udgjorde den mest betydende faktor. På baggrund af resultaterne er stillet forslag til måleudstyr og måleparametre ved fremtidige målinger af differenstryk.

Læs publikation