Miljøprojekt nr. 1834, 2016

Måling af NOx-udledninger fra skibstrafikken ved hjælp af droneteknologi

31-03-2016

Et system til overvågning af NOx-emissioner fra skibe med droner og helikoptere er blevet udviklet og afprøvet i projektet.

Projektet viste, at det ved brug af eksisterende, kosteffektive sensorer er muligt, at bestemme om skibe overholder Tier III-kravene ved flyvning og måling i skibenes røgfaner.

Læs publikation