Miljøprojekt nr. 1839, 2016

Kortlægning af anvendelsen af parfume i rengøringsbranchen og detailhandlen

09-03-2016

Parfumestoffer er på Miljøstyrelsens Liste over Uønskede Stoffer, bl.a. fordi mange duftstoffer er allergifremkaldende. Miljøstyrelsen har i samarbejde med Arbejdstilsynet gennemført en spørgeskemaundersøgelse og en kortlægning for at belyse anvendelsen af parfume i rengøringsbranchen og detailhandelen. Kortlægningen viser, at der anvendes allergene parfumer i rengøringsbranchen, men også at mange arbejdspladser søger at undgå parfume i rengøringsmidlerne. Udbredelsen af duft marketing er tilsyneladende relativt begrænset i Dansk detailhandel.

Læs publikation