Environmental project No. 1835, 2016

Remote sensing of sulphur and particle emission from ships

31-03-2016

The prime focus of the project was estimation of sulphur content of marine fuels by plume measurements (remote sensing) on ships passing the Great Belt Bridge, using cost effective sensors. In parallel, two other potential fast methods aiming for fast analysis of sulphur content directly in fuel were investigated. The project results indicate, that the investigated methods can give a rough indication of the sulphur content. Further work is, however, needed in order to make cost-effective monitoring best practice.

Det primære fokus i projektet var bestemmelse af svovlindholdet i skibsbrændstoffer ved måling på skibenes røgfane (remote sensing) ved brug af omkostningseffektive sensorer, når skibe passerer Storebæltsbroen. Desuden er to andre, potentielle metoder til hurtig bestemmelse af svovlindholdet direkte i brændstoffet undersøgt. Projektets resultater tyder på, at de undersøgte metoder kan give et estimat af svovlindholdet, men at der er behov for yderligere udvikling for at gøre omkostningseffektiv overvågning til bedste praksis.

Læs publikation