Environmental project No. 1837, 2016

Cases of worker exposure to PUR thermal degradation products based on literature screening

A LOUS follow-up project

08-03-2016

This is a literature screening identifying information regarding occurrence of MDI and TDI as well as possible impacts associated with thermal degradation of PUR products as an input to ongoing considerations regarding the LOUS strategy on MDI and TDI. It is a follow-up of the Danish EPA’s List of Undesired Substances (LOUS) review 2012-2015.

Dansk resume
Dette er en litteraturscreening, der identificerer viden om forekomst af MDI og TDI samt mulige konsekvenser forbundet med termisk nedbrydning af PUR-produkter som et input til igangværende overvejelser om den danske strategi for MDI og TDI. Det er et opfølgningsprojekt i forbindelse med Miljøstyrelsens arbejde med Listen over uønskede stoffer (LOUS) 2012-2015.

Læs publikation