Miljøprojekt nr. 1844, 2016

Optimering af slaggesortering med henblik på større udvinding af metaller

18-05-2016

Formålet med projektet har været at udvikle et mobilt slaggesorteringsanlæg, der kan frasortere finfraktionen på 0-8 mm og øge udvindingen af ikke-magnetiske metaller (deles typisk op i ”Heavyies” (Au, Ag, Cu & Zn) og aluminium) fra slagge fra affaldsforbrænding.

Det er lykkedes at designe og opbygge et mobilt sorteringsanlæg, som er i stand til at øge udsorteringen af ikke-jernholdigt metal fra slagge.

Metalfraktionen >3 mm har et tilpas stort indhold af både aluminium, tung- og ædelmetaller, så der er gode afsætningsmuligheder for denne fraktion.

Det er ikke ukendt at vandindhold i slagge har en betydning for sortering af slagge, men dette projekt viste meget tydeligt, at for den helt fine metalfraktion (<3 mm) havde et stort vandindhold en meget stor betydning for anlæggets evne til at frasortere denne fraktion.

Analyser viste, at den fine metalfraktion (< 3 mm) indeholdt så store mængder slaggestøv (80-90 %), at den ikke er rentabel at afsætte. Uanset om denne fraktion måtte have et højt indhold af værdifulde metaller, så er aftagerne typisk ikke interesseret i fraktionen, da den høje mængde af små slaggekorn belaster deres fraktionering af metaller fra slaggen. Viderebearbejdning af fraktionen med kombinationer af luftstrømme og sigter kan dog være vejen frem til at skabe en renere fraktion.

Læs publikation