Miljøprojekt nr. 1854, 2016

Lermineralers evne til at sorbere og tilbageholde forureningskomponenter

18-05-2016

Dette litteraturstudie søger at afklare, hvilke egenskaber forskellige lermineraler har med hensyn til binding af klorerede opløsningsmidler,

Det er søgt afklaret, hvor stor en andel der sorberer i henholdsvis interlayer position på lermineraler og på overfladen, og om der er forskel på, hvor stærkt de klorerede stoffer er bundet i de to positioner.

Gennemgang af litteraturen har ikke givet entydige svar på de i formålet opstillede spørgsmål. Sorption af klorerede opløsningsmidler på lermineraler afhænger af rigtig mange faktorer, og ved gennemgang af litteraturen har det ikke været muligt at kortlægge de mest betydende faktorer.

 

Læs publikation