Miljøprojekt nr. 1860, 2016

Analyse af om virksomheder med miljøledelse har færre regelovertrædelser end andre

27-05-2016

Denne analyse har til formål at undersøge sammenhængen mellem virksomhedernes niveau af miljøledelse og graden af regeloverholdelse, udtrykt ved antallet af håndhævelser virksomheden har modtaget i forbindelse med miljøtilsyn indenfor en periode på syv år fra 2008 til 2014.

De endelige data er behandlet separat for henholdsvis godkendelsespligtige og ikke godkendelsespligtige virksomheder, ligesom en yderligere analyse er foretaget for virksomheder indenfor metalbranchen på tværs af såvel de godkendelsespligtige og ikke godkendelsespligtige virksomheder. En indledende deskriptiv analyse af data er udført ligesom en egentlig statistisk analyse er udført på data for alle tre grupper af virksomheder. Konklusionen af de statistiske analyser er klar på tværs af alle grupper: virksomheder med et højere niveau af systematisk miljøledelse modtager statistisk signifikant færre håndhævelser ved miljøtilsyn.

Læs publikation