Miljøprojekt nr. 1866, 2016

Udvidet datagrundlag for danske boligers lydisolation

21-06-2016

Lydisolation for danske boliger i forhold til lavfrekvent støj fra vindmøller

Vindmøllebekendtgørelsens værdier for danske boligers lydisolation over for lavfrekvent støj har været genstand for debat. Der har derfor været et politisk ønske om at udvide det datagrundlag, der ligger til grund for vindmøllebekendtgørelsens værdier for lydisolation. SWECO har med rapporten udvidet grundlaget for Miljøstyrelsen med målinger på 16 huse i alt 24 rum, således at det samlede datagrundlag nu næsten er fordoblet. Rapportens resultater vil indgå i Miljøstyrelsens generelle vidensopbygning i relation til  støj fra vindmøller.

Læs publikation