Miljøprojekt nr. 1868, 2016

Standardkontrakt efter OPP-modellen for udbud af automatiske sorteringsanlæg

Standardkontrakt efter OPP-modellen for udbud af automatiske sorteringsanlæg

15-06-2016

Rapporten giver en oversigt over de udfordringer og risici, som kommuner og affaldsselskaber ser ved anvendelse af offentligt-privat partnerskab (OPP) til udbud af automatiske sorteringsanlæg for de tørre fraktioner (papir, pap, glas, plast og metal). Projektet udmøntes i forslag til aftalebestemmelser, som søger at håndtere de risici og udfordringer kommuner og affaldsselskaber har peget på.

Rapporten er udarbejdet som en del af Miljøstyrelsens partnerskab for automatiske sorteringsanlæg.

Læs publikation