978-87-93283-70-1

Biobrændselskedel med ydelsestilpassende brænder

28-06-2016

Projektet "Biobrændselskedel med ydelsestilpassende brænder" er udført med støtte fra Programmet til udvikling og demonstration af miljøteknologier (MUDP).

Formålet med projektet er at udvikle en brænder der tilpasser sig det ønskede varmebehov for at reducere emissionerne i alle belastningssituationer. Hvorved brænderen lever op til de skrappeste emissionsklasser i den gældende europæiske standard for typeprøvning af kedler EN303-5:2012.

Projektet omhandler optimering af forbrændingsbetingelser i en mindre biobrændselskedel. Det er i projektet vist, at en styret brændselstilførsel og en optimeret opdeling af lufttilførsel til forbrændingsristen, resulterer i lavere emissioner af både støv, CO og OGC. Optimering af forbrændingsbetingelserne er sket ved forskellige lasttrin under stationære forhold.

Læs publikation