Miljøprojekt nr. 1867, 2016

Forbedring af energi- og fugtforhold i krybekældre

Forbedring af energi- og fugtforhold i krybekældre

20-06-2016

Krybekælderkonstruktioner er særligt problematiske på grund af store fugtmæssige udfordringer. Samtidig er der samfundsmæssigt fokus på reduktion af energiforbrug, – i dette projekts sammenhæng efterisolering af etagedæk over krybekældre, hvilket øger fugtrisikoen. Projektet omhandler udvikling af effektiv soldreven ventilationsteknologi til forbedring af fugtforhold i krybekældre med det formål at opnå betingelser, der tillader en efterisolering af krybekældres etagedæk mod stueetage. Herunder udvikling af en matematisk krybekældermodel til vurdering af fugt- og temperaturforhold i krybekældre, teknologiudvikling af en affugtningsenhed til soldreven ventilationsteknologi og arkitektonisk granskning af soldrevne løsninger.

Læs publikation