Vejledning nr. 19, 2016

Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen

08-07-2016

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler

Vejledningen uddyber retningslinjerne for håndtering af sprøjtemidler i forbindelse med fyldning og rengøring af sprøjter i bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
Vejledningen erstatter Miljøstyrelsens Vejledning nr. 11/2015 , som den bygger på, med de opdateringer, administrationen af den gamle vaskepladsbekendtgørelse har givet anledning til og med ny vejledning til de ændringer, den seneste bekendtgørelse gennemfører.

Læs publikation