Environmental project No. 1821, 2016

Pre-screening of REACH registration dossiers for 9 brominated flame retardants

A LOUS follow-up project

25-01-2016

This is a pre-screening of the toxicological and eco-toxicological effects, as presented in the REACH-registration dossiers, of 9 selected brominated flame retardants (BFRs) that were identified by the Danish Environmental protection Agency. It is a follow-up of the Danish EPA’s List of Undesired Substances (LOUS) review 2012-2015. The background for implementing this project was the results from a survey of brominated flame retardants under LOUS (Environmental Project no. 1536 in 2014). Based on data available thee BFR’s were identified in the review as having a concern and as possible candidates for substance evaluation under REACH: BEH-TEBP (CAS: 26040-51-7), DBNPG (CAS: 3296-90-0) and HEEHP-TEBP (CAS: 20566-35-2). Concern was also identified for TBP (CAS: 118-79-6) and TTBP-TAZ (CAS: 25713-60-4), but other member states already are going to or have implemented risk reduction initiatives for these.

Dansk resume
Dette er en foreløbig gennemgang af de toksikologiske og økotoksikologiske effekter angivet i REACH registrerings-dossiererne for 9 bromerede flammehæmmere (BFR’er), som er blevet identificeret af Miljøstyrelsen. Det er et opfølgningsprojekt i forbindelse med Miljøstyrelsens arbejde med Listen over uønskede stoffer (LOUS) 2012-2015. Baggrunden er at implementere dette projekt er resultaterne fra en kortlægning af BFR’er under LOUS (Miljøprojekt nr. 1536 i 2014). Der blev identificeret 3 BFR’er i gennemgangen, hvor der på baggrund af tilgængelige data er grund til bekymring og som derfor kan blive kandidater til stofvurdering under REACH: BEH-TEBP (CAS: 26040-51-7), DBNPG (CAS: 3296-90-0) and HEEHP-TEBP (CAS: 20566-35-2). Der blev også identificeret bekymring for TBP (CAS: 118-79-6) og TTBP-TAZ (CAS: 25713-60-4), men andre medlemslande skal eller har allerede igangsat risikoreduceringsinitiativer for disse.

Læs publikation