Miljøprojekt nr. 1812, 2015

Partnerskab for Kemi i Tekstiler

Statusrapport over proces og resultater

05-01-2016

I nærværende rapport fremgår proces og resultater af Partnerskab for Kemi i Tekstiler.

 Partnerskab for Kemi i Tekstiler blev etableret ved et opstartsmøde i januar 2015. Det overordnede formål med partnerskabet var at danne rammen for et strategisk samarbejde mellem relevante virksomheder, myndigheder og andre aktører/interessenter med hensigten at bidrage til løsning af udvalgte aktuelle kemirelaterede miljø- og sundhedsmæssige udfordringer inden for tekstilbranchen – herunder bidrage til afsætning af danske bæredygtige løsninger og produkter.

 Partnerskabet har i den etårige periode arbejdet med to fokusområder; 1) et tematisk projektarbejde, hvor der blev udviklet en vejledning til tekstilindustriens styring af underleverandørers anvendelse af kemi, og 2) et teknologisk udviklingsprojekt i relation til anvendelse af skadelig kemi i tekstilindustrien.

 Resultaterne af arbejdet er konkretiseret i hhv. en leverandørvejledning, som er offentliggjort på Dansk Mode & Textils hjemmeside, samt en projektskitse til et teknologiudviklingsprojekt om brug af havvand til indfarvningen af tekstiler.

Læs publikation