Miljøprojekt nr. 1816, 2015

Jordforureningers påvirkning af overfladevand

12-01-2016

Parametervurdering i forbindelse med screening af overfladevandstruende forureninger

Regionerne er i gang med at identificere de jordforureninger, der kan true søer, vandløb, fjorde og kystvande. Opgaven løses ved hjælp af Miljøstyrelsens screeningsværktøj. Miljørapporten er en parametervurdering af de data, der indgår i værktøjet.

 

Læs publikation