Overvågning af vandkvalitet og sikring af hygiejnisk kvalitet i svømmebade

29-01-2016

Projektet er gennemført under Miljø- og Fødevareministeriets ordning om tilskud til miljøeffektiv teknologi. Formålet har været at få større viden om filtreringsteknologi med henblik på at optimere driften af nuværende og nye filtersystemer ved svømmebadsanlæg.

Download pdf