Forvaltningsplan for markfirben

29-01-2016

Beskyttelse og forvaltning af Markfirben (Lacerta agilis) og dets levesteder i Danmark

Nærværende forvaltningsplan danner et gennemgribende grundlag af biologisk viden om markfirbenet og dens forekomst, som er nødvendigt i forvaltning og planlægning vedrørende arten. Med forvaltningsplanen præsenteres også den nyeste danske lovgivning, som vedrører arten, samt en række tilskudsordninger, som kan være med til at gavne yngle- og rasteområder for markfirben i fremtiden. Derudover indeholder forvaltningsplanen en række anbefalinger til hvordan man på frivillig basis kan beskytte og hjælpe markfirbenet i Danmark.

Læs publikation