Forvaltningsplan for grønbroget tudse

29-01-2016

Beskyttelse og forvaltning af Grønbroget tudse Bufo variabilis og dens levesteder i Danmark.

Nærværende forvaltningsplan danner et gennemgribende grundlag af biologisk viden om grønbroget tudse og dens forekomst, som er nødvendigt i forvaltning og planlægning vedrørende arten. Med forvaltningsplanen præsenteres også den nyeste danske lovgivning, som vedrører arten, samt en række tilskudsordninger, som kan være med til at gavne yngle- og rasteområder for grønbroget tudse i fremtiden. Derudover indeholder forvaltningsplanen en række anbefalinger til, hvordan man på frivillig basis kan beskytte og hjælpe grønbroget tudse i Danmark.

Læs publikation