Environmental project No. 1822, 2016

Fire Safety Requirements and Alternatives to Brominated Flame-Retardants

A LOUS follow-up project

25-01-2016

This is a survey that identifies the products and sectors with the highest consumption of brominated flame retardants (BFRs), maps trade standards as well as national, regional and international fire safety standards, including the fire safety test methods and criteria, and assesses the possibilities to substitute the BFRs with non-halogenated flame retardants. It is a follow-up of the Danish EPA’s List of Undesired Substances (LOUS) review 2012-2015. The background for implementing this project was the results from a survey of brominated flame retardants under LOUS (Environmental Project no. 1536 in 2014). Three sectors were identified as relevant in the follow-up survey: building materials, electric and electronic equipment as well as transportation and off-shore vessels. It was concluded that alternative non-halogenated flame-retardants, appertaining polymer systems and production set-ups are already developed and on the market for a majority of the identified product types. However substituting chemicals can involve significant costs, as industries must adapt their production processes, and have products and materials re-tested for all required performance and product standards.

Dansk resume
Dette er en undersøgelse, der identificerer produkter og sektorer med det højeste forbrug af bromerede flammehæmmere (BFR; brominated flame retardants), kortlægger branchestandarder og nationale, regionale og internationale standarder om brandsikring, herunder testmetoder for brandsikkerhed og kriterier samt vurderer mulighederne for at erstatte BFR’er med ikke-halogenerede flammehæmmere. Det er et opfølgningsprojekt i forbindelse med Miljøstyrelsens arbejde med Listen over uønskede stoffer (LOUS) 2012-2015.  Baggrunden er at implementere dette projekt er resultaterne fra en kortlægning af BFR’er under LOUS (Miljøprojekt nr. 1536 i 2014). Tre sektorer blev identificeret som relevante i opfølgningsprojektet: byggematerialer, elektrisk og elektronisk udstyr samt transport og off-shore-skibe. Det blev konkluderet at alternative ikke-halogenerede flamme-hæmmere, tilhørende polymer-systemer og produktions processer allerede er udviklet og på markedet for et flertal af de identificerede produkttyper. Men substitution af kemikalier kan medføre betydelige omkostninger, da industrier skal tilpasse deres produktionsprocesser, og skal teste produkter og materialer igen for alle de krævede egenskaber og produktstandarder.

Læs publikation