Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 13, 2015

Bekæmpelsesmiddel-statistik 2014

Behandlingshyppighed og pesticidbelastning, baseret på salgsstatistik og sprøjtejournaldata

07-01-2016

Bekæmpelsesmiddelstatistikken er baseret på salgstal for 2014 samt på de indberetninger af sprøjtejournaler, som jordbrugere har indberettet til Miljø- og Fødevareministeriet i perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014.

I Sprøjtemiddelstrategien for 2013-2015 er reduktionsmålet for pesticidanvendelsen, at Pesticidbelastningsindikatoren (PBI) baseret på salgstal skal være faldet 40 procent i 2015 i forhold til 2011. I 2014 er PBI faldet til 1,47, og det betyder for årets statistik et fald i PBI (fra 2011) på 55 procent. Dette stemmer med at der i 2012 og 1. halvår 2013 er solgt mange flere sprøjtemidler, inden afgiften trådte i kraft. I 2014 er der således solgt færre sprøjtemidler og typisk de mindre belastende sprøjtemidler eller nye sprøjtemidler. PBI beregnes både for salgstal og sprøjtejournaldata. Sprøjtejournaldata afspejler det faktisk forbrug, og der ses her en reduktion i PBI på 18 % i forhold til PBI for sprøjtejournaldata i 2011.

At salget er faldet drastisk i 2014 kan forklares med, at der i 2012 og 2013 er købt til lager, og at dette lager kunne dække en god del af forbruget i 2014.  Det mere stabile forbrug indikerer, at landmændene som vanligt sprøjter efter fastlagte strategier, som i løbet af sæsonen tilpasses i forhold til behovet. Det kommer bedst til udtryk for svampemidler i vintersæd, hvor forbruget er større end tidligere år, hvilket er i overensstemmelse med det høje sygdomstryk i 2014.

Læs publikation