Online-monitering af bundet klor i svømmebadsvand

12-02-2016

Rapporten beskriver et projekt, der er gennemført under Miljø- og Fødevareministeriets ordning om tilskud til miljøeffektiv teknologi. Projektet drejer sig om afprøvning af en nyudviklet onlinemåler, der skal monitorere bundet klor i svømmebadsvand, samt udvikling og demonstration af et webbaseret datalognings- og datapræsentations-system.

Download pdf