Miljøprojekt nr. 1820, 2016

Monitorering af grønne indkøb i offentlige institutioner

01-02-2016

Status på grønne indkøb gennemført i 2013

Hovedparten af de offentlige udbydere har fokus på grønne indkøb, men størstedelen får ikke stillet alle relevante grønne krav viser undersøgelsen, som giver en status for offentlige grønne indkøb i Danmark i 2013. Resultaterne viser, at i 24 % af de monitorerede udbud er alle relevante grønne krav blevet stillet og i 71 % af udbuddene er der stillet mindst ét grønt krav.

Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget blandt de offentlige udbydere, der i 2013 gennemførte udbud inden for en af de ni produktkategorier, som er omfattet af undersøgelsen. Disse er: It og elektronik, Vej og park, Tekstiler, Rengøring, Møbler, Papir, Bygge og anlæg, Transport, Fødevarer. De grønne krav, der monitoreres på i undersøgelsen, er formuleret med udgangspunkt i EU’s grønne indkøbskriterier og nationale vejledninger, som er tilgængelige for de offentlige udbydere på hjemmesiden ”Den Ansvarlige Indkøber” – www.csr-indkob.dk

I alt 550 offentlige udbydere har modtaget undersøgelsens spørgeskema, og i alt 121 udbydere har svaret. De dækker et bredt udsnit af myndighedstyper og indkøbsorganisationer og har udbudt både rammeaftaler og offentlige kontrakter. Da en del af de 121 udbud omfatter mere end ét indkøb, dækker undersøgelsen i alt 178 indkøb.

Udover spørgeskemaundersøgelsen er der gennemført en række kvalitative interviews med udvalgte udbydere for herigennem at belyse muligheder og barrierer forbundet med at stille grønne krav i udbuddene.

Der vil være behov for nøje at overveje metoden ved nye undersøgelser samt koordinere metoden med EU’s overvejelser på området. Den fremtidige digitalisering af EU-udbud vil bidrage til, at der kan opnås mere præcise målinger.

Læs publikation