Miljøprojekt nr. 1828, 2016

JAGG 2 - Vertikal transport ned til førstkommende betydende magasin

05-02-2016

Denne rapport, som omhandler risikovurdering af jordforureninger, giver en gennemgang af de processer, der har væsentligst betydning for vertikal stoftransport under både mættede og umættede forhold.

Eksisterende risikoværktøjer og programmer, der specifikt omhandler risikovurdering af den umættede zone, er gennemgået, og der er foretaget anbefalinger vedrørende beregningsudtryk for 4 konceptuelle modeller, A-D, der repræsenterer typiske forureningssituationer. De opstillede beregningsudtryk for model A og C er til indarbejdning i Miljøstyrelsens risikovurderingsværktøj JAGG2.

Læs publikation