Vejledning nr. 16, 2016

Ekstern støj ved etablering af midlertidige opholdssteder til flygtninge

03-02-2016

Konsekvenser i forhold til regulering af støj fra virksomheder.
Støjafskærmning i forbindelse med etablering af midlertidige opholdssteder

Vejledningen er udarbejdet som opfølgning på en ændring i planloven, der giver kommunerne mulighed for at etablere midlertidige opholdssteder for flygtninge på støjbelastede arealer. Formålet med vejledningen er blandt andet, at sikre, at der med ændringen i planloven ikke efterfølgende kommer skærpede miljøkrav til omkringliggende virksomheder.

Læs publikation